Yalla Köpvillkor

Gäller från och med 04-13-23. 
Dessa villkor gäller för allabeställningar av begagnad mobiltelefon och relaterade produkter eller tjänster somgörs av konsumentkunder hos Yalla Smart Repair AB, org. nr. 559336-5520 (”Yalla”) på Yallas webbplats. Om du inte är konsumentkund, vänligen kontakta Yalla på cs@yallamobile.co.

1. Kund

Genom att göra en beställning på Yallas webbplats godkänner du dessa villkor. Du är skyldig att lämna de kontaktuppgifter som framgår av beställningsformuläret och är ensamt ansvarig för riktigheten i den information du tillhandahåller Yalla.

För att göra en beställning på Yallas webbplats krävs att du är minst 18 år. Om du är under 18 år gammal krävs målsmans tillstånd för att göra en beställning via målsmans personnummer. I sådant fall är målsman ansvarig för köpet.

Kunduppgifter lagras i Yallas kundregister och används för att upprätthålla och hantera kundrelationen. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i Yallas integritetspolicy, som är tillgänglig på Yallas webbplats.

2. Produkter

Yalla säljer begagnade och renoverade mobiltelefoner. Mobiltelefonerna kontrolleras och renoveras av Yallas experter innan de läggs ut till försäljning. Yalla bedömer mobiltelefonerna baserat på deras estetiska tillstånd. Eftersom telefonerna är begagnade och renoverade, kan Yalla tyvärr inte garantera att ursprunglig stänk-, damm- och vattentäthetscertifiering (IP67 eller IP68) är giltig.

Yalla säljer även vissa tillbehör till mobiltelefonerna.

Vi gör alla rimliga ansträngningar för att korrekt förklara egenskaperna hos våra produkter, inklusive deras skick och färger.

Reparationer och utbyten utförs med delar av hög kvalitet, även delar av tredje part. För mer information om din enhet, vänligen kontakta vår kundtjänst. Alla reparationer görs för att renovera telefonen så att den fungerar så nära en ny telefon som möjligt.

På grund av användningen av delar från tredje part kan telefonen innehålla ett meddelande om “okänd komponent”.

3. Priser

Priser anges inklusive mervärdesskatt (moms) om inget annat uttryckligen anges.

Eventuella frakt-, expeditions- samt faktureringskostnader redovisas separat i kassan i samband med beställning och anses godkända av dig då beställningen slutförts.

Yalla förbehåller sig rätten att annullera beställningen i händelse av ett tydligt och väsentligt prisfel (d.v.s. där priset på produkten avviker så väsentligt och tydligt från den normala prisnivån för produkten att en konsument bör anses ha insett felet i fråga).

4. Betalningar

Yalla erbjuder de betalningsalternativ genom samarbetspartners som framgår i kassan. Genom att lämna efterfrågad information i kassan godkänner du samarbetspartnerns villkor för betallösningen. Genom att klicka på ”Slutför köp” godkänner du dessa villkor.

5. Leverans

Leveransalternativ framgår i kassan. Du ansvarar för att förse Yalla och logistikpartnern med korrekt information för lyckad leverans när du gör din beställning, t.ex. din adress och ditt telefonnummer i rätt format.

Leveranstiderna som indikeras i kassan är uppskattningar och är beroende av logistikpartnern. Yalla ansvarar inte för leveransförseningar som ligger utanför vår rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, felaktig information som du ger när du gör beställningen, strejker, väderförhållanden, pandemier, karantäner eller brist på transportbränsle, energi eller arbetskraft.

Om du får en felaktig eller skadad produkt måste du informera Yalla om detta fel inom 72 timmar efter att du har mottagit produkten. Yalla förbehåller sig rätten att kräva ytterligare betalning vid retur av felaktiga eller skadade produkter.

6. Ångerrätt och returer

Du har en lagstadgad ångerrätt om 14 dagar med start dagen efter du tog emot produkten. Yalla garanterar full återbetalning för alla returnerade produkter p.g.a ångerrätt, förutsatt att produkten returneras i samma skick som när du mottog dem. Om produkterna är skadade på något sätt kommer Yalla antingen att returnera produkterna till dig eller erbjuda en betald reparationstjänst för dem.

Vid giltig ångerrätt kommer Yalla göra en återbetalning med samma betalningsmetod som användes för att göra köpet så snart som möjligt och inom 5 dagar efter mottagandet av dina produkter. I vissa fall, till exempel under helgdagar eller av andra skäl, kan återbetalningsprocessen ta längre tid. Om Yalla inte kan göra en återbetalning med samma betalningsmetod som användes för att genomföra köpet, kommer Yalla kontakta dig för fortsatt hantering av återbetalningen.

Du är ansvarig för att packa produkterna på ett noggrant sätt så att de skyddas under returfrakten. Produkterna ska skickas till oss på den adress och med den leveranstjänst som anges i instruktionerna. Du ansvarar för produkterna tills de har avlämnats till anvisad logistikpartner.

För att returnera produkter, fyll i returformuläret här. Du måste se till att Hitta min iPhone (FMI) har inaktiverats i telefonen innan du skickar den till Yalla. Om FMI är på när Yalla tar emot telefonen förbehåller sig Yalla rätten att ta ut ytterligare leveransavgifter och/eller servicekostnader från dig. Dessutom kan återbetalningen försenas på grund av att FMI är aktiverat.

7. Ansvar för detefkter och reklamation

Du har en lagstadgad reklamationsrätt för de produkter du köper. Om du upptäcker fel som redan fanns på produkterna när du tog emot dem och inte orsakas av felaktig hantering av produkterna, måste du informera Yalla om dessa fel så snart som möjligt efter att de har upptäckts (reklamation). Du meddelar Yalla om en reklamation via kontaktformuläret på hemsidan eller via telefon. När du meddelar oss och fått instruktioner om fortsatt tillvägagångssätt ska den defekta produkten skickas till oss på den adress och via den leveranstjänst samt det sätt som anges i instruktionerna inom rimlig tid.

Om produkten inte överensstämmer med produktspecifikationerna, vänligen informera oss inom tre (3) dagar efter att du har mottagit produkten.

Yalla förbehåller sig rätten att verifiera reklamationsgrunden avseende produkterna innan eventuell återbetalning kan ske.

8. Yalla Garanti

Yalla lämnar 24 månaders Yalla Garanti på alla telefoner. Alla fel som omfattas av Yalla Garanti kommer att repareras av Yalla. Dessa garantivillkor anger när Yalla Garanti inte gäller och de delar av en telefon som inte omfattas av Yalla Garanti™.

Yalla Garanti gäller i 24 månader räknat från inköpsdatumet. Garantiperioden för telefonens batteri är begränsad till 12 månader från och med inköpsdatumet.

Följande tjänster ingår i Yalla Garanti:

 • Garanterad snabb reparationsservice
  Efter att vi har tagit emot telefonen kommer vi att påbörja reparationsprocessen inom 24 timmar.
 • Ersättningsenhet
  Om vi inte kan återställa telefonen till sitt tidigare skick kommer vi att ersätta den med en annan enhet av samma modell och likvärdigt estetiskt skick.

Om det fastställs att det är du som har orsakat felet på telefonen ansvarar Yalla inte för det. Situationer där du anses ha orsakat felet kan t.ex. vara fysisk skada på telefonen, att telefonen inte används enligt instruktionerna eller annat vårdslöst agerande. Observera särskilt följande:

 • Normalt slitage på telefonen och batteriet omfattas inte av Yalla Garanti.
 • Sprucken eller trasig skärm omfattas inte av Yalla Garanti.
 • Programvarufel omfattas inte av Yalla Garanti.
 • Borttagning av virus eller annan skadlig kod från telefonen omfattas inte av Yalla Garanti.
 • Skador på telefonen som orsakats av underlåtenhet att följa instruktioner och/eller i samband med felaktig eller osedvanlig användning av telefonen omfattas inte av Yalla Garanti.
 • Om du öppnar telefonen fysiskt gäller inte Yalla Garanti.
 • Skador på telefonen under transport p.g.a. vårdslöshet från din sida omfattas inte av Yalla Garanti. Du är ansvarig för att packa telefonen korrekt för returfrakt.
 • Yalla Garanti gäller inte om telefonens serienummer eller IMEI (internationell identitet för mobil utrustning) har tagits bort eller på annat sätt gjorts oläsligt.
 • Andra indirekta eller rent finansiella skador som orsakas av att telefonen har gått sönder, såsom förstörelse eller korruption av datafiler, omfattas inte av Yalla Garanti.
 • Yalla Garanti gäller inte om telefonens glas/hemknapp/kamera/andra funktioner har gått sönder pga. t.ex. felaktig och/eller osedvanlig användning, t.ex. om telefonen har tappats eller har stött emot något.
 • Yalla Garanti gäller inte om en telefon som köpts från Yalla har reparerats av kunden själv eller en tredje part utan skriftligt medgivande från Yalla.
 • Yalla Garanti gäller inte om telefonen har deformerats, har en vattenskada eller om någon funktion har slutat fungera pga. felaktig användning, t.ex. om telefonen har tappats eller stött emot något.

Om du får en ersättningsenhet fortsätter Yalla Garanti att gälla från datumet för det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin kan inte överlåtas och gäller endast dig som ursprunglig köpare.

Yalla förbehåller sig rätten att debitera dig för skäliga leveranskostnader i de fall du har varit eller borde ha varit medveten om att garantin upphört att gälla eller att FMI är på. Yalla har vidare rätt att begära foton av telefonen innan du skickar den för garantireparation.

9. Reparationsprocess

För att skicka in din telefon för garantireparation, fyll i garantiformuläret här.

Du är ansvarig för att säkerhetskopiera filerna på telefonen innan du skickar in telefonen för reparation. Du är ansvarig för att packa telefonen på ett noggrant sätt så att den skyddas under transport. Telefonen ska skickas till oss på den adress och via den leveranstjänst samt det sätt som anges i instruktionerna. Du ansvarar för telefonen tills den avlämnats till anvisad logistikpartner.

Du måste se till att Hitta min iPhone (FMI) har inaktiverats i telefonen innan du returnerar den till Yalla. Yalla kommer inte att kunna reparera eller erbjuda en ersättningsenhet för telefonen innan FMI har inaktiverats.

Det upptäckta felet repareras av vår reparationsservice. Om tillgång till reservdelar är eftersatt, eller kostnaderna för reparation inte anses motiverade, kommer telefonen i fråga att ersättas med en annan enhet av samma modell och skick. Yallas garantireparationer tar i genomsnitt endast 3 arbetsdagar att slutföra, räknat från det datum då returen nått oss. För att telefonen ska kunna repareras inom rimlig tid måste även telefonens kvalitet, tillgången till reservdelar, felets karaktär och omfattning eller andra särskilda tekniska egenskaper beaktas. Yalla kan gå med på prissänkning eller återbetalning om det inte är värt att reparera felet, felet är minimalt eller om telefonen inte kan repareras.

Yalla erbjuder betalda reparationstjänster i de fall Yalla Garanti har upphört att gälla eller garantin ej gäller. I dessa fall kommer Yalla att erbjuda en kostnadsfri feldiagnos och en uppskattning av kostnaden för reparationen. Vid betald reparation av telefonen gäller en Yalla Garanti på 12 månader för telefonens reparerade/utbytta delar. Du kan begära ett yttrande från Yalla avseende  den nödvändiga reparationen för ditt försäkringsbolag. Kostnaden för detta uttalande är 299 kronor.

10. Ansvarsbegränsning

Ingenting i dessa villkor ska begränsa Yallas ansvar i större utsträckning än vad som är tillåtligt enligt gällande lag och praxis.

Produkter och tjänster säljs alltid i befintligt skick. Yalla ansvarar inte för indirekta eller direkta kostnader orsakade av fel i eller användning av produkter eller tjänster, eller för inkomstförlust.Yallas maximala ansvar gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband  med din beställning begränsas till det totala priset på din beställning.

Produktansvaret för defekter är begränsat till eventuell återbetalning av produktens inköpspris minus de mottagna förmånerna.

Yalla tillhandahåller inte ursprungliga inköpskvitton från telefonens ursprungliga ägare och är inte skyldig att göra det.

Vissa funktioner eller tjänster som är tillgängliga på de telefoner som säljs av Yalla kan kräva att du öppnar ett Apple-användarkonto. Du är ansvarig för all aktivitet som sker på ditt konto och för att skydda din kontoinformation, inklusive ditt lösenord. I de fall Yalla inte kan komma åt telefonen för att reparera den eller göra en återbetalning p.g.a. ett bortglömt Apple-ID eller -lösenord, kommer Yalla att returnera telefonen till dig.

11. Ändring i villkoren

Yalla förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor från tid till annan utan att meddela detta i förväg. Den version av villkoren som gäller för din beställning kommer att vara de villkor som anges på Yallas webbplats när du gör din beställning.

12. Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa villkor regleras av svensk rätt. Vid klagomål, vänligen kontakta Yalla på cs@yallamobile.co eller +4670-629 44 22. Om du inte är nöjd med Yallas lösning på ditt klagomål kan du framföra ett klagomål Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se). Du kan även framföra ditt klagomål i EU:s onlineportal för tvistlösning.

13. Kontaktuppgifter

Yalla Smart Repair AB
Kungstensgatan 28 B
113 57 Stockholm

Tel: +4670-629 44 22
E-post: cs@yallamobile.co